اطلاعات تماس مدیران

 

سرپرست مدیریت عامل

دکتر محمدرضا فرقانی

شماره تلفن :

66801075-83

شماره فکس :

66801064

معاونت مالی و اقتصادی

آقای محمد کاملان خباز

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66801064

معاونت بازرگانی و فروش

دکتر فرزاد خلفی

شماره تلفن :

66801075-83 (517)

شماره فکس :

66801064

مدیر مالی

آقای عماد همایون پور

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66808454

معاونت تولید و بهره برداری - مسئول فنی

دکتر لیلا نمازی

شماره تلفن :

66801075-83 (110)

شماره فکس :

66808454

مدیر اداری و منابع انسانی

آقای محمدرضا هاشمی

شماره تلفن :

66801075-83 (109)

شماره فکس :

66808454

مدیر برنامه ریزی و انبارها

آقای علی مرشدی

شماره تلفن :

66801075-83 (116)

شماره فکس :

66808454

مدیر بازاریابی و فروش - صادرات

آقای امین اکبری

شماره تلفن :

66801075-83

شماره فکس :

66808454

سرپرست مدیریت بازرگانی

دکتر محمد اکبری پور

شماره تلفن

66801075-83 (517)

شماره فکس :

66808454

مدیر حسابرسی داخلی

آقای مسعود فرجی پور

شماره تلفن :

66801075-83 (114)

شماره فکس :

66808454

مدیر فنی و مهندسی

مهندس محمدعلی توسلی

شماره تلفن :

66801075-83 (258)

شماره فکس :

66808454

مشاور مدیر عامل در امور بازرسی

آقای علی دمیرچی لو

شماره تلفن

66801075-83

شماره فکس :

66808454

مدیر حراست

دکتر مهدی فتاحی دارنی

شماره تلفن :

66801075-83 (272)

شماره فکس :

66808454

مشاور حقوقی مدیر عامل

آقای امیر اله وردی آشتیانی

شماره تلفن

66801075-83 (331)

شماره فکس :

66808454

مدیر تحقیقات و توسعه

دکتر مائده قاسمی تبار

شماره تلفن

66801075-83 (277)

شماره فکس :

66808454

مدیر بایوتکنولوژی

دکتر نگار محسنی عباس آبادی

شماره تلفن :

66801075-83 (309)

شماره فکس :

66808454

مدیر آزمایشگاه کنترل کیفیت

دکتر هاله بخشنده

شماره تلفن

66801075-83 (295)

شماره فکس :

66808454

مدیر تولید جامدات

دکتر هدیه کامیاب

شماره تلفن

66801075-83 (287)

شماره فکس :

66808454

مدیر تولید فرآورده های تزریقی

دکتر فرناز شاهبیک

شماره تلفن

66801075-83 (287)

شماره فکس :

66808454