انوكساپارين

Enoxaparin

انوكساپارین باعث تشدید اثرات آنتی ترومبین III روی فاكتور Xa  انعقادی می گردد.

بروشور محصول

عنوان نام فایل اندازه دانلود
انوكساپارين انگلیسی 2_20230723092909.402 9.51 MB دانلود فایل
انوكساپارين فارسی 1_20230723092857.231 8.48 MB دانلود فایل
نظرات کاربران
دیدگاه