ايماتينيب

Imatinib

مؤثر در درمان: CML (لوسمی میلوییدی مزمن)، GIST (تومور بافت همبندی دستگاه گوارش)، ALL (لوسمی لنفوبلاستیك حاد)

بروشور محصول

عنوان نام فایل اندازه دانلود
ايماتينيب انگلیسی 2_20230719161200.943 3.67 MB دانلود فایل
ايماتينيب فارسی 1_20230719161144.038 2.67 MB دانلود فایل

فایل مونوگراف

عنوان نام فایل اندازه دانلود
مونوگراف ايماتينيب Imatinib 79.71 KB دانلود فایل
نظرات کاربران
دیدگاه