رستين® (پرامی پكسول)

Restine

مؤثر در درمان پاركینسون و سندرم پای بیقرار (RLS)

بروشور محصول

عنوان نام فایل اندازه دانلود
رستین انگلیسی 2_20230723093645.981 3.22 MB دانلود فایل
رستین فارسی 1_20230723093635.763 2.61 MB دانلود فایل

فایل مونوگراف

عنوان نام فایل اندازه دانلود
مونوگراف رستين Pramipexole 42.1 KB دانلود فایل
نظرات کاربران
دیدگاه