فرصت های شغلی

مشخصات فردی

نام:*
نام خانوادگی :*
جنس :
نام پدر:
شماره شناسنامه :*
تاریخ تولد:*
محل تولد:
کد ملی:*
نشانی:
تلفن:*
تلفن همراه:*
نشانی پست الکترونیکی:
وضعیت تاهل:
تعداد فرزندان:
وضعیت نظام وظیفه:*
انجام گردید انجام نگردید معاف گردید دیگر موارد
نوع معافیت :
شغل پدر :
گروه خون :
نوع گواهینامه :
پایه 1 پایه 2 موتور سیکلت دیگر موارد
سابقه بیمه :
شماره بیمه :

مشخصات تحصیلی

نوع مدرک :*
دکتری فوق لیسانس لیسانس فوق دیپلم دیپلم دیگر موارد
رشته تحصیلی :*
توضیحات :

مشخصات افراد تحت تکفل

توضیحات :

میزان آشنایی با زبانهای خارجی ،مهارتهای رایانه ای و سایر دوره های آموزشی

توضیحات :*

مشخصات تجربی و سوابق کاری

توضیحات :*
آیا تا به حال در شرکت های داروسازی یا نظیر آن مشغول به کار بوده اید ؟
بله خیر
فایل رزومه :
کد امنیتی:*