نیلوتیب® (نیلوتینیب)

Nilotib

نیلوتینیب یک مهار کننده آنزیم کیناز می باشد و با مهار این آنزیم از رشد سلول های سرطانی جلوگیری می نماید .

بروشور محصول

عنوان نام فایل اندازه دانلود
نیلوتینیب انگلیسی 08012023191751 3.59 MB دانلود فایل
نیلوتینیب فارسی 08012023191630 3.15 MB دانلود فایل
نیلوتینیب یک مهار کننده آنزیم کیناز می باشد و با مهار این آنزیم از رشد سلول های سرطانی جلوگیری می نماید .
نظرات کاربران
دیدگاه