آرومستان® (اگزمستان) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

آرومستان® (اگزمستان)

مؤثر در درمان و كنترل: سرطان پيشرفته پستان در سنين يائسگي.

ارلووا® (ارلوتينيب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ارلووا® (ارلوتينيب)

ضد سرطان از دسته مهار كننده هاي تيروزين كيناز

اُسلودا® (كپسيتابين) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اُسلودا® (كپسيتابين)

مؤثر در درمان و كنترل: سرطان متاستاتيك پستان مقاوم به درمان، سرطان كولوركتال.

ايماتينيب مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ايماتينيب

مؤثر در درمان: CML (لوسمی میلوییدی مزمن)، GIST (تومور بافت همبندی دستگاه گوارش)، ALL (لوسمی لنفوبلاستیك حاد)

تموزايد® (تموزولوميد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

تموزايد® (تموزولوميد)

گلیوبلاستوما مولتی فرم، آستروسیتوما آنابلاستیك عود كننده، متاستاتیك ملانومای پیشرفته.

سونیتنت® (سونیتینیب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

سونیتنت® (سونیتینیب)

سونیتینیب یک داروی خوراکی می باشد که در درمان 3 نوع سرطان به کار می رود .

نیلوتیب® (نیلوتینیب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

نیلوتیب® (نیلوتینیب)

نیلوتینیب یک مهار کننده آنزیم کیناز می باشد و با مهار این آنزیم از رشد سلول های سرطانی جلوگیری می نماید .