اسويكس® (كلوپيدوگرل) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسويكس® (كلوپيدوگرل)

جایگزین آسپرین بصورت پروفیلاکسی در بیماران با خطر حوادث ترومبوامبولیک همچون سکته قلبی، مغزی و بیماری عروق محیطی

انوكساپارين مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

انوكساپارين

انوكساپارین باعث تشدید اثرات آنتی ترومبین III روی فاكتور Xa  انعقادی می گردد.

بوتكريل® (بوسنتان) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

بوتكريل® (بوسنتان)

كاهنده فشار خون ریوی، آنتاگونیست رسپتور اندوتلین

رتليز® (رتپلاز) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

رتليز® (رتپلاز)

رتپلاز یك پپتید فعال‌كننده پلاسمینوژن بافتی نوتركیب است كه پلاسمینوژن اندوژن را به پلاسمین تبدیل می‌كند.

والسارتان مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

والسارتان

مؤثر در درمان فشار خون و نارسايي قلبي (NYHA Class II-IV)، كاهش مرگ و مير ناشي از مشكلات قلبي-عروقي در بيماران با سابقه MI