اسالوپرام® (سیتالوپرام) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسالوپرام® (سیتالوپرام)

موثر در درمان افسردگی ماژور، حملات پانیك، اختلالات وسواسی، ترس از اجتماع، پرخوری عصبی و اختلال استرسی پس ترومایی (PTSD).

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسویمر ® (گلاتیرامر استات) دوز 40 میلیگرم

تعدیل کننده پاسخ سیستم ایمنی، عامل درمانی Multiple sclerosis

اسويمر® (گلاتیرامر استات) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اسويمر® (گلاتیرامر استات)

کاهش فرکانس عود در بیماران RRMS ، شامل بیمارانی که اولین اپیزود بالینی MS را تجربه کرده اند و کسانی که نتایج MRI آنها بیماری MS را تأیید کرده است.

رستين® (پرامی پكسول) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

رستين® (پرامی پكسول)

مؤثر در درمان پاركینسون و سندرم پای بیقرار (RLS)

زولپيرست® (زولپیدم) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

زولپيرست® (زولپیدم)

زولپیرست، درمان بی خوابی

فينگوليد® (فينگوليمد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

فينگوليد® (فينگوليمد)

درمان فرم عودكننده بیماری مولتیپل اسكلروزیس (ام.اس)

ممانتين مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ممانتين

تئوري مطرح شده ايجاد علايم آلزايمر، فعال سازي مداوم رسپتور هاي NMDA سيستم عصبي مركزي با تحريك آمينو اسيد گلوتامات مي باشد.

ميگرستاپ® (سوماتریپتان) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

ميگرستاپ® (سوماتریپتان)

- درمان حملات حاد میگرنی با یا بدون اورا (خوراکی یا تزریقی)
- درمان حملات حاد کلاستر (فقط تزریقی)