اورسوكولاسيد®(اورسوداُكسی كوليك اسيد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

اورسوكولاسيد®(اورسوداُكسی كوليك اسيد)

موثر در درمان سنگ كیسه صفرا و پیشگیری از تشكیل سنگ كیسه صفرا

تامسولوسين مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

تامسولوسين

موثر در برطرف کردن علایم بزرگی خوش خیم پروستات

تموزايد® (تموزولوميد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

تموزايد® (تموزولوميد)

گلیوبلاستوما مولتی فرم، آستروسیتوما آنابلاستیك عود كننده، متاستاتیك ملانومای پیشرفته.

زنولیپ® (اورلی استات) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

زنولیپ® (اورلی استات)

 زنولیپ® همراه با رژیم غذایی كم كالری در كنترل وزن به كار می رود.

سونیتنت® (سونیتینیب) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

سونیتنت® (سونیتینیب)

سونیتینیب یک داروی خوراکی می باشد که در درمان 3 نوع سرطان به کار می رود .

فنوفیبرات مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

فنوفیبرات

کاهنده چربی خون، مصرف در بیماران هایپركلسترولمی و هایپرتری گلیسیریدمی

فينگوليد® (فينگوليمد) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

فينگوليد® (فينگوليمد)

درمان فرم عودكننده بیماری مولتیپل اسكلروزیس (ام.اس)

نكسيوس® (اس- اٌمپرازول) مشاهده محصول
غیر قابل دسترسی 

نكسيوس® (اس- اٌمپرازول)

مهاركننده ترشح اسيد معده - مهاركننده پمپ پروتوني